Centrale Raad van Beroep, 04-06-2015 / 14-969 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1735
Datum04-06-2015
InhoudsindicatieStandplaatswijziging. De huisvesting van het team A&O T is in Utrecht gelegen. Vanuit Utrecht vond de aansturing en verantwoording plaats en is Utrecht tevens de locatie waar overleggen plaatsvonden. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het op grond van die gegevens niet onredelijk is dat de staatssecretaris Utrecht heeft aangewezen als standplaats van appellant.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 04-06-2015 (met noot)
A.L. Poort-Gleusteen
RvM 2015, 7/8, p. 17
Wijziging standplaats ondanks garantie