Centrale Raad van Beroep, 02-06-2015 / 14-1308 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1744
Datum02-06-2015
InhoudsindicatieVerlaging bijstand met 100% bij wijze van maatregel. Recidive. Het college was ingevolge artikel 18, tweede lid, van de WWB gehouden de bijstand van appellant overeenkomstig de Verordening te verlagen. Dat appellant in totaal zeven maanden is uitgesloten van bijstand leidt in dit geval niet tot het oordeel dat de maatregel als onevenredig moet worden aangemerkt. Appellant heeft met zijn volharding de aangeboden voorzieningen te weigeren de mogelijke uitstroom naar betaalde arbeid belemmerd. Die gedraging kan hem zwaar worden aangerekend.