Centrale Raad van Beroep, 02-06-2015 / 14-6046 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1790
Datum02-06-2015
InhoudsindicatieIntrekking bijstand. Appellante is haar inlichtingenverplichting onvoldoende nagekomen met betrekking tot de drie percelen bouwgrond in Turkije. Als gevolg hiervan is het recht op bijstand niet vast te stellen. . Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij, indien zij wel aan de inlichtingenverplichting zou hebben voldaan, over de betreffende periode recht op volledige dan wel aanvullende bijstand zou hebben gehad. Het college heeft, door het risicoprofiel toe te passen en op grond daarvan onderzoek in het buitenland te doen, niet gehandeld in strijd met het verbod van ongerechtvaardigde discriminatie. Het college heeft daarom de gegevens voortkomend uit de pilot Onderzoek naar Vermogen in het Buitenland ten grondslag mogen leggen aan het bestreden besluit.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1229 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2944 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1544 ★★