Centrale Raad van Beroep, 03-06-2015 / 14-398 WW-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1876
Datum03-06-2015
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Weigering voorschot WW-uitkering. Geen toereikende grond voor een ontslag op staande voet. Toen het Uwv moest beslissen over een voorschot op de door appellant gevraagde WW-uitkering, had het op basis van de in het dossier aanwezige gegevens (dus) al kunnen vaststellen dat aan het ontslag geen arbeidsrechtelijke dringende reden ten grondslag heeft gelegen, omdat geen sprake was van een objectieve dringende reden voor het ontslag. Bij het bestreden besluit heeft het Uwv dan ook ten onrechte een voorschot geweigerd. De Raad draagt het Uwv op om het gebrek in het bestreden besluit te herstellen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX2187