Centrale Raad van Beroep, 19-06-2015 / 13-3570 WWAJ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2082
Datum19-06-2015
InhoudsindicatieWeigering Wajong (AAW)-uitkering. Omdat appellant is geboren in 1966 dient, hoewel hij zijn aanvraag na 1 januari 2010 heeft ingediend, de beoordeling van zijn aanspraken plaats te vinden aan de hand van het bepaalde in de AAW. Het Uwv heeft de medische en arbeidskundige situatie van appellant in 2012, hetgeen voortvloeit uit artikel 2:15, tweede lid, van de Wet Wajong, beoordeeld en niet diens situatie op 17-jarige leeftijd en na afloop van de geldende wachttijd. Dit betekent dat het bestreden besluit berust op een onjuiste grondslag. De Raad ziet geen aanleiding om zelf in de zaak te voorzien of een bestuurlijke lus toe te passen, nu in wezen een geheel nieuwe beoordeling van de aanvraag van appellant dient plaats te vinden. De Raad ziet met het oog op een voortvarende afwikkeling wel aanleiding om met toepassing van artikel 8:113, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht te bepalen dat beroep tegen het nieuwe besluit slechts kan worden ingesteld bij de Raad.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1111 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1600 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:36