Centrale Raad van Beroep, 01-07-2015 / 13-4974 WW-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2167
Datum01-07-2015
InhoudsindicatieWeigering WW-uitkering omdat appellant door eigen toedoen passende arbeid niet heeft behouden. De door appellant geschetste werkomstandigheden bij werkgeefster worden aangemerkt als onveilig. De reactie van werkgeefster op het bedrijfsongeval, waarbij appellant blijvend letsel aan zijn hand heeft opgelopen, gaf geen aanleiding om er op te vertrouwen dat werkgeefster ernaar streefde de veiligheid van de werknemers zo goed als mogelijk te waarborgen hetgeen een wettelijke verplichting is. Daarnaast had appellant door de reactie van werkgeefster op de diefstal reeds een goed vertrouwen in werkgever verloren. Onder deze omstandigheden kon redelijkerwijs niet van appellant worden gevergd om de dienstbetrekking te laten voortduren.