Centrale Raad van Beroep, 01-07-2015 / 13-6767 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2197
Datum01-07-2015
InhoudsindicatieMet het derde besluit is niet geheel tegemoet gekomen. Op grond van bestreden besluit 3, waarbij bestreden besluit 1 en besluit 2 zijn ingetrokken en vervangen door bestreden besluit 3, concludeert de Raad dat bestreden besluit 1 en besluit 2 onrechtmatig zijn. Deze onrechtmatigheid dient aan CIZ te worden toegerekend. De gestelde schade voor gemaakte kosten voor psychologenpraktijk Brouwer tot een bedrag van 989,- komt niet voor vergoeding in aanmerking. Van een causaal verband tussen de beweerdelijk geleden schade en de ingetrokken besluiten is zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet gebleken. Wel vergoeding voor kosten medisch advies.