Centrale Raad van Beroep, 29-01-2015 / 13-3800 WSW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:222
Datum29-01-2015
InhoudsindicatieNiet toegelaten tot de doelgroep van de WSW. Voldoende gemotiveerd dat appellant met de beperkingen aan zijn gezichtsvermogen geacht moet worden arbeid in een normale arbeidsomgeving te kunnen verrichten. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat het mislukken van zijn re-integratie op de arbeidsmarkt te wijten was aan lichamelijke en/of psychische en/of verstandelijke beperkingen die van dien aard waren dat daarmee uitsluitend nog binnen Wsw-verband gewerkt zou kunnen worden.