Centrale Raad van Beroep, 07-07-2015 / 13-4365 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2235
Datum07-07-2015
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand en inkomensvoorziening. Verklaringen getuigen. Gezamenlijke huishouding. Hoofdverblijf. Ter zitting is besproken dat indien een gezamenlijke huishouding wordt aangenomen tussen appellante en K, dit op zichzelf beschouwd nog niet meebrengt dat appellante geen recht had op een inkomensvoorziening op grond van de WIJ. Om die reden heeft het college ter zitting te kennen gegeven het bestreden besluit voor zover dat betrekking heeft op de intrekking en de terugvordering van de inkomensvoorziening, niet te handhaven.