Centrale Raad van Beroep, 07-07-2015 / 14-1219 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2236
Datum07-07-2015
InhoudsindicatieGroot aantal bekeuringen. Ingangsdatum toekenning bijstand. Maatregel. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid heeft betoond voor de voorziening in het bestaan. Verordening. Ontbreken van wettelijke grondslag.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 07-07-2015
USZ 2015/272
Maatregel, Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, Geen concrete criteria, Missen verbindende kracht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 07-07-2015
RSV 2015/158
Oplegging maatregel 100% gedurende één maand wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. Art. 13 Verordening bevat geen concrete criteria om de hoogte en de duur van de verlaging te kunnen vaststellen
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 07-07-2015
NJB 2015/1439
Art. 13 van de Verordening bevat geen concrete criteria voor het vaststellen van de hoogte en de duur van de maatregel.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 07-07-2015 (met noot)
M.D. Huisman, A. Zonneveld
Gst. 2015/89
Maatregel. De verordening mist verbindende kracht door geen juiste uitvoering te geven aan de verordenende bevoegdheid. Niet is bepaald op welke wijze afstemming in hoogte en duur van de verlaging plaatsvindt. De verordening geeft een andere invulling aan de term ‘benadelingsbedrag’ dan de WWB. Tevens is onjuist gebruikgemaakt van de term ‘uitsluiting’. De grondslag is aan de verlaging komen te ontvallen. (Almere)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD6943 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC7032 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:422 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:770