Centrale Raad van Beroep, 03-07-2015 / 13-6668 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2244
Datum03-07-2015
InhoudsindicatieWeigering verzoek om terug te komen van. Geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. Uit de gegevens die appellant heeft overgelegd ter ondersteuning van zijn aanvraag en uit de overige voorhanden (medische) gegevens valt niet af te leiden dat appellant binnen vijf jaar na de in geding zijnde datum, 16 november 1997, wederom arbeidsongeschikt is geworden zoals bedoeld in artikel 43a van de WAO.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN0933 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:10948
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3439