Centrale Raad van Beroep, 23-07-2015 / 14-6696 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2444
Datum23-07-2015
InhoudsindicatieVastgestelde beoordeling luidt onvoldoende. Dat het gespreksverslag wel door appellante, maar niet door de twee andere gespreksdeelnemers is ondertekend, doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de beoordeling die tijdens dat gesprek is besproken. Appellante heeft op zichzelf niet bestreden dat haar functioneren in de beoordelingsperiode te wensen overliet. Langdurige periodes van arbeidsongeschiktheid staan niet in de weg aan het opmaken van een beoordeling en maken deze niet onzorgvuldig of irreŽel.
Recht.nl artikelZieke medewerkers hoeven niet milder te worden beoordeeld dan gezonde collegaís (20-10-2018)
De Centrale Raad heeft herhaaldelijk geoordeeld dat belastende omstandigheden waaronder de medewerker zijn werk moet doen, zoals gezondheidsklachten (in het kader van een beoordeling) niet kunnen leiden tot hogere scores dan op grond van het feitelijk functioneren gerechtvaardigd is, en dat deze belastende omstandigheden hooguit invloed kunnen hebben op de aan de beoordeling te verbinden rechtspositionele gevolgen. Het onderhavige oordeel van het College voor de Rechten van de Mens sluit daar goed bij aan.
> Moet de werkgever zieke medewerkers milder beoordelen dan gezonde collegaís? (Jacobien Frederix, Capra.nl)
> College voor de Rechten van de Mens 24/07/2018, Oordeelnummer 2018-78 (Mensenrechten.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO5102 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AU2314
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO9534
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:891
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1127
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:10561
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1124