Centrale Raad van Beroep, 21-07-2015 / 14-4656 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2451
Datum21-07-2015
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Oplegging boete. Schending inlichtingenverplichting. Onvoldoende feitelijke grondslag voor de conclusie dat appellante onjuiste of onvolledige inlichtingen over haar woonplaats heeft verstrekt. Het college was dan ook niet bevoegd om op grond van artikel 18a van de WWB appellante een boete op te leggen. de Raad het beroep gegrond verklaren, het bestreden besluit wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Awb vernietigen en, met toepassing van artikel 8:72a van de Awb, het besluit van 7 oktober 2013 herroepen. Daarmee komt de boete te vervallen. Proceskostenveroordeling.
Recht.nl artikelOnrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (16-08-2019)
Bestuursorganen kunnen gebruik maken van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, tenzij dat op een wijze is verkregen die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit onder alle omstandigheden onrechtmatig is. In dit artikel wordt bezien hoe het leerstuk van bewijsuitsluiting in het bestuursrecht invulling krijgt door mensenrechtenbescherming en verandering ondergaat door gedigitaliseerd en geprivatiseerd toezichtonderzoek.
> Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (Ymre Schuurmans, Leidenuniv.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-07-2015
RSV 2015/182
Bestuurlijke boete bijstand ó ten onrechte de cautie niet gegeven
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-07-2015
JB 2015/155
Ten onrechte geen cautie gegeven.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-07-2015 (met noot)
R. Stijnen
AB 2015/333
Onherroepelijk intrekkings- en terugvorderingsbesluit werkt niet door voor de boete. Ontbreken cautie.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-07-2015 (met noot)
M. Koolhoven
USZ 2015/317
Boete, Vaststaande intrekking en terugvordering, Cautie, Geen schending inlichtingenverplichting, Verhuizing en woonplaats.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BV0075 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2607 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3024 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2437 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4626 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1034 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5094 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2730 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3310 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4400
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:3582
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3288
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3365
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3128
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2951
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2436
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2129
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2065
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1580
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:1293
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2006
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2860
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2788
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2583
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1756
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1705
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1438
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:300
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3783
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:7191
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:7931
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3898
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3570
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3369
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3238
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2482
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2347
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1856
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1206
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2223
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:9202
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3709
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3180
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:9139