Centrale Raad van Beroep, 24-07-2015 / 13-5933 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2483
Datum24-07-2015
InhoudsindicatieWeigering ZW-uitkering toe te kennen. De rechtbank heeft terecht overwogen dat appellante niet aannemelijk heeft kunnen maken dat in 2000 sprake was van arbeidsongeschiktheid in de zin van de ZW. Daarbij heeft de rechtbank met juistheid verwezen naar het rapport van de verzekeringsarts bezwaar en beroep van 13 november 2012. In dit rapport is overtuigend uiteengezet dat op grond van de beschikbare informatie over de zwakbegaafdheid en de knieklachten van appellante niet aannemelijk is dat zij in de periode november 2000 tot (4 weken na) 1 mei 2005 arbeidsongeschikt is geweest in de zin van de ZW.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:784