Centrale Raad van Beroep, 30-07-2015 / 14-3491 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2547
Datum30-07-2015
InhoudsindicatieAppellant is beoordeeld en de beoordeling is niet goed genoeg voor doorstroming naar een seniorfunctie binnen de gebiedsgebonden politie (GGP). Door de rechter beperkt getoetst. Anders dan appellant heeft betoogd, heeft de korpschef niet in strijd met het verbod op reformatio in peius gehandeld door na bezwaar de kwalificatie ruim voldoende te wijzigen in voldoende. Door deze aanpassing is appellant immers niet in een ongunstiger positie gebracht dan voordat hij rechtsmiddelen aanwendde, nu het eindoordeel van de beoordeling en daarmee het rechtsgevolg van het primaire besluit ongewijzigd is gebleven.
Recht.nl artikelBewijs van disfunctioneren: ook na normalisering dossieropbouw cruciaal (13-09-2017)
Bij een beoordeling van het functioneren is de toets van de ambtenarenrechter beperkt tot de vraag of die beoordeling op voldoende gronden berust. Bij wie ligt dan de bewijslast: bij de overheidswerkgever of de medewerker? En moet elk bewijs onomstotelijk vast staan? Hoe kijkt de civiele arbeidsrechter daarnaar?
> Bewijs van disfunctioneren: ook na normalisering dossieropbouw cruciaal (Vijverberg Juristen)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-07-2015 (met noot)
C.B. Modderman
AB 2015/357
Omdat het rechtsgevolg van het primaire besluit na bezwaar niet is veranderd, is er geen strijd met het verbod van reformatio in peius.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-07-2015
TAR 2015/157
Beoordeling ten behoeve van doorstroming naar een seniorfunctie
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:905 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3259 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2266 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:90 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1443 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3335
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:263
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2022
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2993
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4007
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:919
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:897
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:896
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4268
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4099
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4098
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1322
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1320
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1912
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:909
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:908
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:907
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3570
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2995