Centrale Raad van Beroep, 06-08-2015 / 12-5248 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2650
Datum06-08-2015
InhoudsindicatieInpassing van de functie van appellante in de functiefamilie Externe Dienstverleners I. Tegen die inpassing als zodanig zijn geen gronden aangevoerd. Het inpassingsbesluit is bevoegd genomen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2002:AE8966 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1518 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AU5786 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:520
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1452