Centrale Raad van Beroep, 28-01-2015 / 13-1332 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:267
Datum28-01-2015
InhoudsindicatieHet Uwv heeft ten onrechte beslist dat appellante geen recht meer heeft op een ZW-uitkering ter hoogte van het dagloon op grond van artikel 29a, eerste lid, van de ZW. Zwangerschap. Ongeval. Rugklachten. De gebruikte woorden van de verzekeringsarts in overwegende mate duiden er niet op dat het buiten twijfel staat dat de klachten van appellante alleen voortvloeien uit een andere ziekteoorzaak dan de zwangerschap. Daarnaast prevaleert bij een combinatie van oorzaken van arbeidsongeschiktheid volgens de Standaard Zwangerschap en bevalling de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van de zwangerschap. Het Uwv heeft niet gemotiveerd dat de bekken- en rugklachten, op zichzelf staand, niet tot arbeidsongeschiktheid leiden. Het staat dan ook niet buiten twijfel dat de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid alleen voortvloeit uit het ongeval en zijn oorzaak niet (mede) vindt in de zwangerschap.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 28-01-2015
RSV 2015/56
Recht op ZW-uitkering — zwangerschap — andere ziekteoorzaak dan zwangerschap — buiten twijfel — ongeval — in overwegende mate — Standaard Zwangerschap
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 28-01-2015 (met noot)
M.J.A.C. Driessen
USZ 2015/109
De Standaard ‘Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid’.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 28-01-2015 (met noot)
M.J.A.C. Driessen
TRA 2015/63
Klachten in verband met zwangerschap?
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AZ3489 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2001:AL1341 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1034
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2306
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:1778
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:2364