Centrale Raad van Beroep, 13-08-2015 / 14/4619 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2731
Datum13-08-2015
InhoudsindicatieDisciplinair ontslag. Nu appellant niet eerder om hulp heeft gevraagd en niet eerder openheid van zaken heeft gegeven, het vertrouwen zodanig is beschaamd dat, gelet op de ernst van het plichtsverzuim, een disciplinair ontslag niet onevenredig is.