Centrale Raad van Beroep, 14-08-2015 / 13/5226 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2748
Datum14-08-2015
InhoudsindicatieAnticumulatie. Terugvordering WAO-uitkering. Inkomsten uit autohandel. Geen sprake van bijzondere omstandigheden die nopen tot het aanvaarden van een uitzondering op de hoofdregel dat het Uwv uit mag gaan van de onherroepelijk geworden beschikkingen van de Belastingdienst.