Centrale Raad van Beroep, 19-08-2015 / 14/4228 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2789
Datum19-08-2015
InhoudsindicatieHerziening ZW-uitkering met terugwerkende kracht. Terugvordering. Het Uwv heeft zich bij de in geschil zijnde berekening van het terug te vorderen bedrag terecht gebaseerd op de gegevens uit de polisadministratie (Suwinet) en op inzichtelijke wijze het terug te vorderen bedrag berekend op 7.022,85.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 19-08-2015
USZ 2015/319
Berekening bedrag terugvordering.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3123 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:631 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1955 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3172 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:637
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:800
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:799
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2514
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3144
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3479
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2679
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1928
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1368
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:3649
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:3646
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1531
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:5489