Centrale Raad van Beroep, 25-08-2015 / 14/566 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2851
Datum25-08-2015
Inhoudsindicatie1) Herziening: omzetting in leenbijstand. Het college was niet bevoegd om de om niet toegekende bijzondere bijstand om te zetten in bijstand in de vorm van een geldlening, aangezien geen sprake is van duurzame gebruiksgoederen. 2) Terugvordering. Bijzondere bijstand kan worden teruggevorderd, indien niet aan de voorwaarden is voldaan. Duidelijk omschreven voor welke kosten de bijstand is bedoeld. Appellant heeft slechts een deel van het totaalbedrag verantwoord. Geen dringende reden om af te zien van terugvordering.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 25-08-2015
USZ 2015/311
Bijzondere bijstand, Kosten in verband met verhuizing, Omzetten naar leenbijstand, Voorwaarde, Terugvordering.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT2869 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AO3928 ★★