Centrale Raad van Beroep, 05-02-2015 / 13-3445 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:290
Datum05-02-2015
Inhoudsindicatie1) Afwijzing verzoek om een boete te betalen van 50.000,-- wegens overtreding van de vaststellingsovereenkomst. Niet kan staande worden gehouden dat de Kamer van Koophandel artikel 13 van de vaststellingsovereenkomst heeft overtreden. De Kamer heeft slechts zakelijke en juiste inlichtingen verstrekt, die met het oog op een goede uitvoering van de vaststellingsovereenkomst noodzakelijk waren. Onvoldoende aanknopingspunten om te twijfelen aan de stellige ontkenning door de Kamer dat zij na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst over de zaak van betrokkene, buiten haar om, contact zou hebben gehad met de bank of met de Belastingdienst. 2) Oplegging boetes aan betrokkene wegens overtreding van de vaststellingsovereenkomst van twee maal 50.000,-- vermeerderd met kosten van juridische bijstand. Niet gebleken dat betrokkene de vaststellingsovereenkomst heeft overtreden. 3) Weigering wettelijke rente te vergoeden en aan betrokkene een verbeterd getuigschrift toe te zenden. Gezien de omstandigheden leidt de overschrijding van de zes-weken-termijn niet tot de conclusie dat de Kamer in verzuim is geraakt. Nu in het getuigschrift geen enkele waardering van de verrichte werkzaamheden is opgenomen, laat staan een positieve, voldoet het niet aan de eisen van artikel 2 van de vaststellingsovereenkomst. Reeds hierom had de Kamer dit getuigschrift niet mogen handhaven. De Kamer dient het oorspronkelijke getuigschrift opnieuw aan te passen. De ontbrekende positieve waardering van de vermelde werkzaamheden moet alsnog worden toegevoegd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 05-02-2015
TAR 2015/64
Afwijzing boeteclaim en boete-oplegging; verbetering getuigschrift
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BT8812 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD2813 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT8180
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2838
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2151
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1504
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:261
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2185
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2124
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2064
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1676
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4196