Centrale Raad van Beroep, 01-09-2015 / 12/2183 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2966
Datum01-09-2015
InhoudsindicatieHoger beroep niet-ontvankelijk. De indiener van het hoger beroep, appellant, is overleden. Niet gebleken van erfgenamen die appellant als partij in het onderhavige geding zijn opgevolgd en het geding zouden willen voortzetten. Ook na de oproep in de Staatscourant hebben zich geen belanghebbenden gemeld met het verzoek als partij aan het geding deel te mogen nemen. Dit brengt mee dat het processuele belang aan de beoordeling van het hoger beroep is komen te ontvallen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2765