Centrale Raad van Beroep, 01-09-2015 / 13/3824 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2970
Datum01-09-2015
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om kwijtschelding. Niet voldaan aan de voorwaarden. Geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan het college van het beleid had moeten afwijken.