Centrale Raad van Beroep, 03-09-2015 / 14/4222 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2992
Datum03-09-2015
InhoudsindicatieSamenloop ziekteverlof en vakantieverlof. Waar tijdens ziekteverlof vakantieverlof wordt opgebouwd, moet tijdens ziekteverlof genoten vakantieverlof ook (kunnen) worden afgeboekt. Of sprake is van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid maakt daarbij geen verschil. De rechtbank heeft het bestreden besluit ten onrechte in zijn geheel vernietigd, nu de korting van het vakantieverlof over 2012 met 21,6 uren niet in geschil is. De brief van 17 januari 2012 is geen beleidsregel in de zin van artikel 1:3, vierde lid, van de Awb, maar informatief van aard. Incidenteel beroep slaagt niet. Mededeling van appellant dat het aantal uren vakantieverlof over 2012 dat in het bestreden besluit is afgeboekt, niet juist is berekend, leidt ertoe dat de rechtbank terecht, zij het op onjuiste gronden, het beroep gegrond heeft verklaard.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR0267 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW7452 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX4807 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:140
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4374