Centrale Raad van Beroep, 02-09-2015 / 15-2386 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3006
Datum02-09-2015
InhoudsindicatieHet Uwv heeft ten onrechte de bezwaren van appellant tegen de twee besluiten van 14 mei 2014 niet-ontvankelijk verklaard. Verzending besluit. Administratie. Ervanuit gegaan dient te worden dat het Uwv de besluiten pas bij brief van 21 augustus 2014 aan appellant heeft verzonden en dat, gelet op artikel 6:8, tweede lid, van de Awb de termijn voor het maken van bezwaar de dag daarna een aanvang heeft genomen. Dit betekent dat het bezwaarschrift van appellant van 12 september 2014, door het Uwv ontvangen op 15 september 2014, binnen de wettelijke termijn en dus tijdig is ingediend.