Centrale Raad van Beroep, 02-09-2015 / 14-669 WMO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3015
Datum02-09-2015
InhoudsindicatieGeen sprake van een situatie waarbij voor het college de positieve verplichting geldt om appellante op basis van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden opvang te bieden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1995 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:722 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:2099 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2444 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:86 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1884 ★★★★★