Centrale Raad van Beroep, 09-09-2015 / 13-6640 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3056
Datum09-09-2015
InhoudsindicatieIndicatie voor begeleiding individueel, klasse 2. CIZ voert een beleid inhoudende om, in de situatie dat behandeling vanuit de Zvw voorliggend is op de inzet van AWBZ-zorg en de verzekerde deze behandeling vanwege psychiatrische problematiek weigert, in beperkte mate begeleiding in te zetten om verwaarlozing te voorkomen. CIZ heeft met de indicatie voor begeleiding individueel, klasse 2, conform dit beleid gehandeld. Beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX3805 ★★★★★