Centrale Raad van Beroep, 11-09-2015 / 14-407 AKW-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3089
Datum11-09-2015
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Afwijzing verzoek van appellant om aan hem de helft van de kinderbijslag te betalen. Het besluit bevat ten onrechte geen bezwaarclausule. Redelijkerwijs kan niet worden geoordeeld dat appellant in verzuim is geweest, zodat niet-ontvankelijkverklaring van de bezwaren achterwege dient te blijven. Uit art 5a van het Samenloopbesluit kinderbijslag volgt dat indien kinderen op grond van een overeenkomst in gelijke mate worden verzorgd en onderhouden, beide personen recht hebben op betaling van de helft van de kinderbijslag. Daar is geen onderlinge toestemming over betaling van de kinderbijslag voor vereist. Het bestreden besluit is gebaseerd op een onjuiste, althans onvolledige wettelijke grondslag. De Raad draagt de Svb op om het gebrek te herstellen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 11-09-2015
JB 2015/191
Termijnoverschrijding verschoonbaar, Geen rechtsmiddelenclausule, Besluit niet gepresenteerd als voor bezwaar vatbaar besluit.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR1156 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:370