Centrale Raad van Beroep, 09-09-2015 / 14/2327 WIA-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3192
Datum09-09-2015
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Weigering WIA-uitkering. Belastbaarheid niet juist vastgesteld. De verzekeringsarts heeft na ontvangst van de door appellant overgelegde medische informatie van de longarts en de huisarts niet kunnen volstaan met herhaling van haar standpunt. Het schrijven van de longarts inhoudende dat sprake is van ernstige en invaliderende pijnen ten gevolge van een pancoast tumor in samenhang bezien met de informatie van de huisarts waaruit blijkt dat appellant zich rond de datum in geding herhaaldelijk bij de huisarts heeft gemeld met verschillende pijnen in de thoraxholte links en de pijn ondanks pijnstilling en antidepressiva niet verdween, had aanleiding moeten zijn om in de FML meer beperkingen aan te nemen. De Raad draagt het Uwv op om de gebreken in het bestreden besluit te herstellen.