Centrale Raad van Beroep, 15-01-2015 / 13-3088 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:32
Datum15-01-2015
InhoudsindicatieOntslag wegens ernstige ongeschiktheid voor de functie van leerkracht, anders dan wegens ziekte. Met de lesobservaties, de metingen op de opleidingsschool en het assessment is het functioneren van appellante deugdelijk onderzocht en is aangetoond dat zij niet voldoet aan de eisen van bekwaamheid en geschiktheid voor het verrichten van haar functie van leerkracht. Appellante is in de loop der jaren uitvoerig met haar tekortkomingen geconfronteerd en ruimschoots in de gelegenheid gesteld om haar functioneren te verbeteren met behulp van begeleiding, coaching en plaatsing op de opleidingsschool.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 15-01-2015
TAR 2015/54
Ontslag wegens ongeschiktheid, anders dan wegens ziekte
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL9739 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:348