Centrale Raad van Beroep, 24-09-2015 / 14/7188 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3229
Datum24-09-2015
InhoudsindicatieOntslag. Plichtsverzuim. Agressief gedrag. Appellant heeft onnodig geweld gebruikt en niet gehandeld conform het protocol. Niet gebleken dat dit plichtsverzuim niet aan appellant is toe te rekenen. De disciplinaire maatregel van ontslag is niet onevenredig te achten aan de ernst van het plichtsverzuim.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 24-09-2015
TAR 2015/175
Disciplinair ontslag