Centrale Raad van Beroep, 29-09-2015 / 14/1852 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3298
Datum29-09-2015
InhoudsindicatieSchending inlichtingenverplichting staat vast. Het beroep op het vertrouwensbeginsel door appellante slaagt niet, omdat uit de whats app-berichten met R enige uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezegging niet is af te leiden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 29-09-2015 (met noot)
R. Ortlep
AB 2015/397
Vertrouwensbeginsel. WhatsApp-berichten en de ‘schaal van Nicolaï’.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1705
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:6297
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5137
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2985