Centrale Raad van Beroep, 04-09-2015 / 12/2527 AOW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3430
Datum04-09-2015
Inhoudsindicatie1) Nabestaandenuitkering terecht geweigerd. De verklaring van de rechtbank Tetouan, dat de echtgenoot van appellante met ingang van het jaar 1985 dood is, kan niet worden gelijkgesteld met een beschikking op grond van artikel 1:413 van het BW. In dit geval is geen sprake van een situatie waarin op grond van artikel 4, eerste volzin, van de AWW, zoals dit luidde tot 1 juli 1996, voor de toepassing van de AWW vermoedelijk overlijden moet worden gelijkgesteld met overlijden. 2) Herziening en terugvordering AOW-pensioen. Appellante is niet verzekerd op basis van zogeheten huwelijkse tijdvakken over de periode van 20 maart 1985 tot en met 1 januari 2000. Niet kan worden vastgesteld of de echtgenoot in de periode vanaf 21 maart 1985 ingezetene van Nederland was of woonde op het grondgebied van n van de in artikel 1, onder h, van KB 557 bedoelde staten.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 04-09-2015
NJB 2015/1808
Vermoeden van overlijden vermist persoon, vonnis Marokkaanse rechtbank kan niet worden gelijkgesteld met een beschikking op grond van art. 1:413 BW.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 04-09-2015
USZ 2015/362
Vermoeden van overlijden vermist persoon, Vonnis Marokkaanse rechtbank.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AY5560 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM7377 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:ZB8930
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AY8289