Centrale Raad van Beroep, 10-02-2015 / 13-5507 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:345
Datum10-02-2015
InhoudsindicatieHet college was niet bevoegd om de aanvraag om bijstand met toepassing van artikel 4:5, eerste lid, van de Awb buiten behandeling te laten. De rechtbank heeft dit niet onderkend. Vernietiging uitspraak. De Raad zal zelf in de zaak voorzien. Appellante komt bijstand toe naar de voor haar geldende norm met ingang van 13 september 2012, de datum waarop appellante zich heeft gemeld. Toewijzing schadevergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV1958 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX6143 ★★★