Centrale Raad van Beroep, 15-10-2015 / 14/1873 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3617
Datum15-10-2015
InhoudsindicatieDe aanvraag voor een tegemoetkoming in de gemaakte onderwijskosten van zoon voor de muzieklessen, te weten kosten voor de huur van een trompet, is terecht geweigerd. Met de Administratieve Aanwijzing 1.6 betreffende Onderwijskosten van 19 juli 2012, is geen categoriale afwijzingsgrond gecreŽerd waardoor het beleid, zonder dat het is ingetrokken of gewijzigd, feitelijk buiten werking wordt gesteld. Ingevolge de Aanwijzing komen diverse kosten wel voor vergoeding in aanmerking. De commandant heeft met juistheid betoogd dat de vraag of over een dwangsom loonheffing is verschuldigd ingevolge artikel 26, tweede lid, van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen (Awr), moet worden beantwoord door de Inspecteur van de Belastingdienst.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1850 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AU9150 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:372
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:4332