Centrale Raad van Beroep, 16-10-2015 / 13-3353 WWAJ-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3630
Datum16-10-2015
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Weigering Wajong-uitkering. Het Uwv heeft met de begeleidingsbehoefte van appellant in arbeid onvoldoende rekening gehouden in de FML, zodat het bestreden besluit een deugdelijke medische grondslag ontbeert. De Raad draagt het Uwv op de gebreken in het besluit te herstellen.