Centrale Raad van Beroep, 14-10-2015 / 14/459 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3694
Datum14-10-2015
InhoudsindicatieWW-dagloon. Artikel 13, tweede lid, van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringswetten is terecht en juist toegepast. Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM beschermt niet het recht om zich eigendom te verwerven en aan dat artikel kan evenmin het recht op uitkering van een bepaalde hoogte worden ontleend. Geen sprake van ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Van gelijke gevallen is reeds hierom geen sprake, omdat appellant werkzaam was in het kader van artikel 44 van de WAO.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI4685 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO7958 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2008:BG3787