Centrale Raad van Beroep, 23-10-2015 / 13/6813 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3700
Datum23-10-2015
InhoudsindicatieWeigering WIA-uitkering. Tinnitus. De verzekeringsartsen stellen zich evenals de door de rechtbank geraadpleegde deskundige op het standpunt dat appellant in verband met zijn aandoening niet in een lawaaiige en roerige omgeving kan werken. In de FML is in verband hiermee een beperking aangenomen op item 3.7 (geluidsbelasting). De rechtbank wordt gevolgd in haar oordeel dat die deskundige zijn conclusie dat appellant onmogelijk 40 uur per week kan werken niet inzichtelijk heeft gemotiveerd. Geen aanknopingspunten voor twijfel over de juistheid van de medische beperkingen van appellant in de FML. Geen aanknopingspunten om ervan uit te gaan dat de bij de schatting betrokken functies in medisch opzicht buiten het bereik van appellant liggen. De arbeidsdeskundige heeft inzichtelijk gerapporteerd dat de functie elektronicamonteur als passend wordt beschouwd omdat de geluidsbelasting onder de 80dB ligt.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AZ2814 ★★★