Centrale Raad van Beroep, 27-10-2015 / 14-6563 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3755
Datum27-10-2015
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor kosten bewindvoerder. Geen bijzondere omstandigheden voor verlening met terugwerkende kracht. Vaststaat dat de kosten waarvoor appellant bijstand heeft aangevraagd zijn gemaakt tot oktober 2012 en de aanvraag niet vóór april 2013, het jaar volgend op de kosten, is ingediend. Het college heeft met de afwijzing van de aanvraag om bijzondere bijstand dan ook in overeenstemming met zijn beleid gehandeld. De beroepsgrond van appellant dat hij reeds in maart 2013 een aanvraag om bijzondere bijstand heeft ingediend voor dezelfde kosten, maakt, gelet op de in 4.4 weergegeven beperkte toets, niet dat het college bij de beoordeling van de onderhavige aanvraag had moeten afwijken van zijn beleid. De aanvraag van 26 maart 2013 is immers bij besluit van 8 mei 2013 buiten behandeling gesteld, tegen welk besluit appellant geen bezwaar heeft gemaakt.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AV8690 ★★★★★