Centrale Raad van Beroep, 04-02-2015 / 13-6071 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:382
Datum04-02-2015
InhoudsindicatieVerantwoording pgb. De opgegeven reis- en verblijfkosten van de moeder van appellant kunnen ten laste van het pgb worden gebracht. Uitsluitend de moeder van appellant de zorg tijdens de vakanties kan verlenen. In dit geval is onverkorte toepassing van de vergoedingenlijst niet evenredig is met de met het beleid kennelijk te dienen doelen, namelijk het voorkomen dat kosten van vakanties die niet in verband staan met het verlenen van zorg, uit een pgb worden betaald.