Centrale Raad van Beroep, 03-11-2015 / 14-1288 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3844
Datum03-11-2015
InhoudsindicatieAfwijzing nieuwe aanvraag op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Het college heeft bij besluit van 10 december 2012, na bezwaar gehandhaafd bij besluit van 8 april 2013, de aanvraag met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet in behandeling genomen. Geen sprake van terugwerkende kracht. Geen bijzonder omstandigheden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AV8690 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:73