Centrale Raad van Beroep, 05-11-2015 / 14/4373 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3850
Datum05-11-2015
InhoudsindicatieVaststelling functietypering. De feitelijke verantwoordelijkheid voor de gevoerde taken blijkt thans voldoende uit de functietypering en dat de kern van de functie, namelijk het zijn van Chef van Dienst, hierin wel tot uitdrukking komt. Dat de term Chef van Dienst feitelijk niet wordt genoemd doet aan deze conclusie niet af. Uit de functietypering blijkt voldoende dat appellanten ook de verantwoordelijkheid hebben voor de werkverdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden en hierop aangesproken kunnen worden.