Centrale Raad van Beroep, 06-11-2015 / 13/1499 ANW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3864
Datum06-11-2015
InhoudsindicatieHerziening ten onrechte toegekende nabestaandenuitkering met terugwerkende kracht. Terugvordering. Niet kan worden gezegd dat het appellante niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat haar inkomsten uit arbeid bij het [werkgever] van invloed waren op de hoogte van haar nabestaandenuitkering. Op het aan haar toegezonden inkomstenopgaveformulier is duidelijk vermeld dat alle Nederlandse of niet-Nederlandse inkomensbestanddelen vermeld dienen te worden. Buitenwettelijk, begunstigend beleid. De herziening met volledige terugwerkende kracht is niet kennelijk onredelijk. Geen sprake van dringende redenen om van terugvordering af te zien.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 06-11-2015
PJ 2016/12
Terugvorderen Anw over periode van ruim dertien jaar wegens achteraf gebleken inkomsten.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO3352 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3607