Centrale Raad van Beroep, 26-10-2015 / 14-2403 WIA-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3919
Datum26-10-2015
InhoudsindicatieNoodzakelijk medisch onderzoek voor de beoordeling WIA-aanvraag van appellante die inmiddels op Aruba woont. Artikel 46a van de Wet WIA en artikel 7 van het Convenant. Uit het stelsel van artikel 7 van het Convenant vloeit voort dat het medisch onderzoek primair plaatsvindt waar de uitkeringsgerechtigde woont of verblijft. Om gebruik te maken van zijn bevoegdheid om op te roepen voor een medisch onderzoek in Nederland, dient het Uwv, met in achtneming van de artikelen 3:2, 3:4 en 3:4 van de Awb, deugdelijk te motiveren waarom dat nodig is. Een deugdelijke en inzichtelijke afweging van belangen ontbreekt. Opdracht aan het Uwv om dat gebrek te herstellen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 26-10-2015
NJB 2015/2123
Uit het stelsel van art. 7 van het Convenant tussen Nederland en Aruba vloeit voort dat het medisch onderzoek primair plaatsvindt waar de uitkeringsgerechtigde woont of verblijft. Als het UWV gebruik wil maken van zijn bevoegdheid om appellante op te roepen voor het ondergaan van een medisch onderzoek in Nederland, moet het deugdelijk motiveren waarom dit onderzoek niet (eerst) in Aruba kan plaatsvinden. Het UWV heeft dit onvoldoende gedaan.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 26-10-2015 (met noot)
M. Sarac
USZ 2016/1
WIA-aanvraag, Medisch onderzoek in Aruba.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2050