Centrale Raad van Beroep, 13-02-2015 / 13-3295 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:393
Datum13-02-2015
InhoudsindicatieGeen recht meer op ziekengeld. De verzekeringsarts bezwaar en beroep heeft vastgesteld dat feitelijke gronden voor lichamelijke beperkingen niet aanwezig blijken. Fysiek gezien wordt appellant belastbaar geacht zoals voor zijn ziekmelding. Op psychisch vlak betreft het, naar het oordeel van de verzekeringsarts bezwaar en beroep, reactieve problematiek met depressieve klachten maar geenszins een ernstig psychiatrisch toestandsbeeld. Nu het werk van appellant zeer eenvoudige en overzichtelijke arbeid betreft, die lage eisen stelt aan de psychomentale vermogens wordt geen aanleiding gezien appellant voor deze arbeid ongeschikt te achten.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW1513 ★★★★★