Centrale Raad van Beroep, 10-11-2015 / 14/3688 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3935
Datum10-11-2015
InhoudsindicatieAfwijzing bijstandsaanvraag. Gezamenlijke huishouding. Appellante is bij het besluit van 3 juni 2013 op basis van onderzoek naar feiten en omstandigheden voor de WWB als gehuwde aangemerkt. Voorts staat vast dat het gezamenlijk hoofdverblijf van appellante en betrokkene in de te beoordelen periode is gelegen binnen een periode van twee jaar volgend op het - voor de verlening van bijstand - aanmerken van appellante als gehuwde. Gelet hierop was in de te beoordelen periode het onweerlegbaar rechtsvermoeden van artikel 3, vierde lid, aanhef en onder a, van de WWB van toepassing en heeft het college de aanvraag van 12 augustus 2013 dus terecht afgewezen.