Centrale Raad van Beroep, 12-11-2015 / 14-4085 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3973
Datum12-11-2015
InhoudsindicatieFunctiewaardering. Geen grond om de functiewaardering onhoudbaar te achten. Geen sprake van gelijke gevallen, nu de functie van de desbetreffende drie wijkchefs niet anders is gewaardeerd dan de functie van de overige wijkchefs. Evenmin kan uit het honoreren van de oude toezeggingen een erkenning worden afgeleid dat een hogere functiewaardering op zijn plaats zou zijn. De beroepsgrond die naar voren is gebracht over het verlies van periodieken wegens onvermijdelijk verzwarende werkomstandigheden treft geen doel, reeds omdat het al dan niet verkrijgen van die periodieken geen onderdeel vormt van het onherroepelijk vastgestelde samenstel van werkzaamheden, waarvan de waardering hier in geding is.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2732 ★★★★