Centrale Raad van Beroep, 13-11-2015 / 14/834 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4119
Datum13-11-2015
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering WAO-uitkering en tegemoetkoming op grond van de Wtcg. Niet voldaan aan de voorwaarde dat hij door ziekte zijn werk 52 weken niet (volledig) kon doen. De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat op grond van het geheel van de over appellant voorliggende medische gegevens, waarvan in het bijzonder het door psychiater Kondakçi opgestelde expertiserapport, in genoegzame mate buiten twijfel is gesteld dat appellant op 5 november 2003 en daarna geen voor de WAO in aanmerking te nemen arbeidsbeperkingen had en voorts dat hij bij de medische onderzoeken in 2003 en 2005 een onjuist psychiatrisch beeld heeft gesimuleerd, als gevolg waarvan ten onrechte een WAO-uitkering is toegekend en voortgezet.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2844 ★★★★★