Centrale Raad van Beroep, 18-11-2015 / 13/5271 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4130
Datum18-11-2015
InhoudsindicatieLoonsanctie. Aangezien er geen medisch objectieve oorzaak voor de klachten van belanghebbende is te vinden, heeft de verzekeringsarts hem geschikt geacht voor rugsparende werkzaamheden waarbij zeer statische belasting moet worden vermeden. Dat volgens appellante meerdere bedrijfsartsen hebben geoordeeld dat belanghebbende geen benutbare mogelijkheden heeft, doet gelet op de bevindingen van de verzekeringsarts en van de behandelend sector aan het voorgaande niet af. Nu belanghebbende over benutbare mogelijkheden beschikte, hadden reeds om die reden meer re-integratie-inspanningen verricht moeten worden. Een consistente toepassing van artikel 25, negende tot en met het veertiende lid, van de Wet WIA, brengt mee dat ook aan het te laat nemen van het loonsanctiebesluit slechts gevolgen worden verbonden voor zover alsnog herstel van de tekortkoming heeft plaatsgevonden. Appellante heeft als werkgeefster zonder deugdelijke grond onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht en er bestaat geen aanleiding om de loonsanctie te bekorten.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK3717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:861 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX5807 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3159 ★★